Kupatama Motorspordi eesmärk  on koondada eelkõige autospordiga seonduvad inimesed, korraldada treeningpäevi, üritus, ralliturism ja arendada noortesporti ja kogukonda. Kupatama Motorspordi põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus.

Juhatus:
Kaido Oru
Rünno Ubinhain
Sven Lindros

Kupatama Motorsport on Eesti Autospordi Liidu liige ning juhtimsel jälgitakse Eesti Olümpiakomitee “Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis”

Kupatama Motorspordi MTÜ majandusaasta aruanded.
Majadusaasta 2018
Majandusaasta 2019

Menu